Usługi

Oferta usług zewnętrznych, to kompleksowe rozwiązania zapewniające obsługę techniczną taboru kolejowego przy użyciu naszego sprzętu w lokalizacji Klienta.

Naszym celem jest, oferowanie usług zgodnie z czynnościami zleconymi przez Klienta a wynikającymi z dokumentacji systemu utrzymania (DSU).

Usługi obejmują:

  • przeglądy okresowe,
  • modernizacje,
  • naprawy bieżące i poawaryjne.

oraz

  • demontaż urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów,
  • oczyszczanie z zanieczyszczeń, smaru i korozji,
  • przygotowanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • montaż i spawanie,
  • próby odbiorcze.